titelbild

porträtt

Mina bilder

handlar om ljus och mörker,
vårljus, sommarblom, höstglöd och vintersnö,
årstidernas växlingar i naturen och sinnet,
livets frågot och tidens gång,
kraften i allt levande och växande
färgen och skönheten att sätta mot
det mörka i tillvaron.

jag arbetar fram bilder, mönster, strukturer för
screentryck. Sedan trycker jag fritt, lager på lager,
reserverar kemiskt och mekaniskt former och ytor. Det
är ett spännande forskningsarbete, med ständigt nya
upptäckter. Det har blivit bildserier på olika teman, sol,
vatten, snö och frost, mossa, löv, spindelnät, blommor
och djur.

Vävning är motpolen, meditativ och långsam. Känslan
i händerna av olika material, bildens långsamma
framväxt.

Elisabeth Hilling textilkonstnär